dilluns, 21 de desembre de 2009

Competències digitals del mestre

A l'entrada del Bloc de Gestió hi trobem explicat les Competències digitals específiques del mestre en relació amb la tecnologia, és obvi que en el temps en que vivim les tecnologies abansen ràpidament i necessitem estar a l'altura per saber-les utilitzar en el seu moment.

Així doncs la darrera pràctica es tractava de comparar el text llegit amb les activitats fetes durant el curs. En aquest text del bloc de gestió, també i trobem enllaçat les normes de la UNESCO i les de la ISTE, entre d'altres.
-
El document cita:
"Els docents han de conèixer el funcionament bàsic del 'maquinari' i del 'programari', així com les aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicacions, un programa de presentació i aplicacions de gestió."

Amb aquesta assignatura, ja ho hem treballat tots aquest conseptes bàsics, i força utilts en aquests temps.

"Els docents han de posseir les competències i coneixements tecnològics dels recursos web que calen per utilitzar la tecnologia, a fi d'adquirir coneixements complementaris sobre les disciplines i la pedagogia que contribueixin al seu propi perfeccionament professional."

Per a una bona transmisió de coneixaments (que és la finalitat del mestre) cal tenir un mínims coneixaments de les tecnologies que s'utilitza, per poder perfeccionar, millorar i/o acompanyar segons quines tècniques, com per exemple, fer un vídeo amb els alumnes.

I per últim:

"Els docents han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional."

S'ha de saber organitzar projectes complexos col·laborant amb la resta de docents, ja sigui a través de wikis, blocs de classe o escola per una bona comunicació, saber on s'ha de buscar la informació que es necessiti...
-
Segons les normes ISTE, els docents hauríem de ser competents en (cito del Bloc de Gestió):

1. Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants

En el nostre cas, hem après a fer anar programes com l'Audacity, Movie maker, Gimp...


2. Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis

Aquí mateix en tenim un exemple ben clar, on tant a l'assignatura de seminari com a comunicació i a gestió, el bloc forma un bon tant per cent de la nota.

3.Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital

Ho hem mostrat altre cop amb tots els programes lliures que hem utilitzats anomenat anteriorment, algunes escoles que tenen pàgines web...

4.Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat


Com amb la pràctica que varem fer en grup en la petita aportació a la Viquipèdia, o amb la classe on varem parlar sobre el copiride i creative commons entre d'altres.

5. Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge.

Aquest ja es veura havera com va progressant, perquè de moment...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada